Om ejendommen

Ejendommen består af to selvstændige bygninger: Et for- og et baghus. Lejlighederne varrierer i størrelse. De mindste to-værelses ligger på ca. 50 m2, mens de største 5-værelseslejligheder ligger i omegnen af 135 m2.

Priserne er meget afhængige af lejlighedernes konkrete stand, dvs. de forbedringer, der er lavet i dem. Næsten alle lejligheder har i dag bad og eget toilet. 

Foreningens prisniveau svarer nogenlunde til de generelle priser for andelslejligheder på Vesterbro. Foreningens økonomi er sund. Boligafgiften rimelig.

De fælles arealer består af en mindre gård mellem for- og baghus, mens der bag baghuset - ud mod Tøndergade - er lavet et nyt stort fælles gårdanlæg for A/B Carlsgave og tre andre ejendomme. Det fungerer godt.

 

Historien om A/B Carls Gave

Hvad angår bygningernes historie og navnet “Carls Gave”, kunne man foranlediges til at tro, at der var en sammenhæng med brygger J.C. Jacobsens søn Carl, idet bygningerne ligger relativt tæt på Carlsberg. Men således forholder det sig ikke.

Området, hvorpå vores huskarré ligger, var oprindeligt en del af det vestlige Hvide Hest-vænget, som i 1811 blev købt af Hr. Westergaard. Dennes søn, brændevinshandler Peter Westergaard, solgte i 1848 den del af området, som i dag udgør vores forenings grund (matr.nr. 787 og 788) og stykket bagved, som støder op til Tøndergade (hvordan dette er endt som parkeringsplads er en gåde). Køberen var kammerherre, oberst og greve Carl F. v. Rantzau, som lod opføre en stor villa liggende tilbagetrukket fra gaden.

I 1848 overdrog greven villaen ved gavebrev til kgl. skuespillerinde Erhardine Hansen, og havde inden overdragelsen navngivet ejendommen ”Carls Gave”. Men allerede i 1854 kom der nye ejere, konsul P. M. E. Løbel samt kongelig skuespiller og kammersanger Christian Hansen, og disse fik lagt et stykke af “Amerikas arealer” (det nuværende Amerikavej) til grunden.

I 1864 overtog hofskrædder L. Fleron arealerne, og i 1893 solgte hans enke disse videre til et konsortium bestående af grosserer Corn. Fjord, murermester J. P. Malmberg og vognmand J. Olsen. Disse rev Carls villa ned og byggede i stedet de nuværende for- og baghuse (bygningen attesteret 09.11.1893). Til vores glæde bevarede disse bygninger dog den oprindelige bygnings navn – det ville da have været lidt kedeligt, hvis forening hed “Andelsboligforeningen Vesterbrogade 127, 127A-E”. 

Hvor lang tid Fjord, Malmberg og Olsen ejede bygningerne, og hvem der efterfølgende overtog dem, er i skrivende stund ikke undersøgt. Men vi ved, at Andelsboligforeningen blev stiftet i 1961 med endelig overtagelsesdato 25. oktober, og at ejendommen var blevet købt for den nette sum af kr. 1.105.000.

Rygtet siger, at det var en bolighaj, som tvang beboerne til at foretage købet; men dette vides ikke med sikkerhed.

 

I nyere tid

I nyere tid er der sket meget i Carls Gave. I flere etaper er ejendommen blevet renoveret og forbedret på forskellig vis. En af de større forbedringer var installation af fjernvarme i foreningen. Dette skete i 1996. Endvidere blev der i 1999 etableret et fælles vaskeri ligesom alle for- og bagtrapper blev malet i 2002.

I 2003 igangsattes desuden det største renoveringsarbejde i foreningens historie. Dette skete på baggrund af et betydeligt statsligt tilskud under byfornyelsesordningen ’aftalt boligforbedring’. Carls Gave var hermed heldig at få del i midlerne inden regeringen med virkning fra 2004 ændrede byfornyelsesloven og fjernede ordningen, der var tiltænkt ejendomme i så relativt god stand, at de ikke kunne komme i betragtning til egentlig byfornyelse.

I sommeren 2004 kunne baghuset tage de nye tilbyggede karnapper i brug.

I flere lejligheder blev der også lavet badeværelser, og for hele foreningens vedkommende blev der installeret ventilationsanlæg i form af udsugning til badeværelser og nogle steder køkkener. I forhuset blev der også råd til lydisolerende ruder mod Vesterbrogade.

Etableringen af den nye fælles gård i den vestlige ende af Tøndergadekarréen i 2012 samt facaderenoveringen i 2013 har yderligere medvirket til højne kvaliteten af boligerne.

De forbedrede forhold har sammen med mange lejlighedssammenlægninger gjort, at der ikke – som tidligere – er den store udskiftning i beboerne.

Den generelle byfornyelse af Vesterbro har også bidraget til, at kvarteret som helhed er blevet et eftertragtet sted at bo.